PHẪU THUẬT

Dịch vụ

Dịch vụ

PHẪU THUẬT

Ngày đăng : 15/08/2019 - 1:07 PM

 BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT

 
                     
Thiến đực Mèo 300   Thiến cái Mèo 550        
Chó <5Kg 400   Chó <5Kg 650   Cắt tuyến lệ Chó <5Kg 300
5-10Kg 600   5-10Kg 900   5-10Kg 500
10-15Kg 800   10-15Kg 1tr1   10-15Kg 600
15-20Kg 950   15-20Kg 1tr4   15-20Kg 700
20-30Kg 900-1tr1   20-30Kg 1tr6-2tr   20-30Kg 800-1tr
>30Kg 1tr7   >30Kg >2tr4   >30Kg 1tr4
                     
Mổ Bướu Cổ, Lưng Chó <5Kg 400   Mổ Bướu Vú Chó <5Kg 600        
5-10Kg 600   5-10Kg 800        
10-15Kg 700   10-15Kg 1tr   Ghi chú:    
15-20Kg 800   15-20Kg 1tr3        
20-30Kg 900-1tr1   20-30Kg 1tr5-1tr8   Thời gian làm việc 8h-20h
>30Kg 1tr5   >30Kg 2tr2        
                Ngoài giờ cộng thêm 600
Mổ Thai lưu Mèo 800   Mổ Bắt con Mèo 850        
Chó <5Kg 900   Chó <5Kg 1tr7        
5-10Kg 1tr2   5-10Kg 2tr        
10-15Kg 1tr4   10-15Kg 2tr3        
15-20Kg 1tr8   15-20Kg 2tr6        
20-30Kg 2tr-2tr5   20-30Kg 2tr9-3tr1        
>30Kg >2tr7   >30Kg 3tr5        
Bài viết khác
  KHÁM CHỮA BỆNH TẠI NHÀ  (15.08.2019)
  GROOMING  (19.04.2019)
  GROOMING MÈO  (17.04.2019)
  TIÊM PHÒNG  (17.04.2019)
  HOTEL  (17.04.2019)
  LƯU GIỮ MÈO  (17.04.2019)

PHẪU THUẬT

Hotline: 0908 923 277
Chỉ đường icon zalo Zalo:
0