Pate Chó

-10%
 Pate Monge cá hồi và lê - 100g  Pate Monge cá hồi và lê - 100g
26,000₫ 29,000₫
-10%
 Pate Monge gà tây và việt quất - 100g  Pate Monge gà tây và việt quất - 100g
26,000₫ 29,000₫
-11%
 Pate Pedigree puppy vị gà nấu sốt - gói 130g  Pate Pedigree puppy vị gà nấu sốt - gói 130g
17,000₫ 19,000₫
-10%
 Pate Pedigree thịt bò lon nhỏ - 400g  Pate Pedigree thịt bò lon nhỏ - 400g
44,000₫ 49,000₫
-11%
 Pate Pedigree vị bò và rau gói - 130g  Pate Pedigree vị bò và rau gói - 130g
17,000₫ 19,000₫
-11%
 Pate Pedigree vị gà nấu sốt gói - 130g  Pate Pedigree vị gà nấu sốt gói - 130g
17,000₫ 19,000₫
-21%
 Pate Pedigree vị gà, gan và rau gói - 80g  Pate Pedigree vị gà, gan và rau gói - 80g
11,000₫ 14,000₫
-15%
 Pate Pedigree vị gan và rau gói - 130g  Pate Pedigree vị gan và rau gói - 130g
17,000₫ 20,000₫
-5%
 Pate RoyalCanin Junior Lon - 195g  Pate RoyalCanin Junior Lon - 195g
57,000₫ 60,000₫
-18%
 Pate RoyalCanin Mini Puppy bịch - 85g  Pate RoyalCanin Mini Puppy bịch - 85g
32,000₫ 39,000₫